Logopedie

Elektroglottografie

Categorie:
Stem- Spraakanalyse
Merk:
Wevosys
Type:
LingWAVES module
Elektroglottografie maakt beoordeling van de sluiting van de stemplooien mogelijk bij spraak, zacht en luid zingen. Het geeft kwalitatieve en kwantitatieve informatie over het contact, de scheiding en de open fase van stemplooitrillingen en is daarom van groot nut bij de interpretatie van pathologische aandoeningen en follow-ups na chirurgische behandeling of conservatieve stemtherapie. Het is bijzonder nuttig gebleken bij de beoordeling en documentatie van organische stemstoornissen.

* Zie welke modules in de verschillenede LingWAVES programma's zijn inbegrepen in "overzicht LingWAVES programma's"

Gerelateerde producten

Documentatie: